TA SJÄLVBEDÖMNING QIUZ!

Har du en hushållsbudget?

Var får du normalt information om finansiella eller digitala finansiella verktyg?

Förbereder du dig för din pension?

Var du någonsin bakom att betala en faktura?

Använder du digitalbank?

När du betalar med ett kreditkort...

om ditt bagage har gått sönder under en flygöverföring...

Om en produkt du köpte online inte passar dig...

Öppnar du normalt e-postmeddelanden från kontakter som du inte känner?

Utvärderar du normalt finansiella produkter eller affärsmöjligheter från rådgivare som du aldrig träffat?